Zarejestruj swój zespół! Register your team!

🔹 Formularz zgłoszeniowy / Application form! 🔹

__________________________________________________________________

🇬🇧 FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN 🇬🇧 
 

Weź udział w jednym z największych konkursów case study dla studentów w Europie!

Czym jest T.I.M.E.S?

T.I.M.E.S (Tournament In Management and Engineering Skills) uważany jest za największy międzynarodowy konkurs oparty o Case Study dla studentów uczelni technicznych 👨‍🎓👩‍🎓 Dwie rundy kwalifikacji gwarantują selekcję najlepszych drużyn do rundy finałowej, które co roku odbywającej się w innym miejscu Europy 🌍

Aby wziąć udział w rywalizacji należy utworzyć 3 lub 4-osobowy zespół. Każda z drużyn otrzymuje tzw. case study. Przedstawiony jest w nim menedżerski problem, który zaistniał w przykładowej firmie. Może on dotyczyć np. opracowania strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek, zdobycia danej gałęzi przemysłu bądź wprowadzenia konkretnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firmy 📈
Rozwiązanie w formie prezentacji należy przedstawić przed jury złożonym z ekspertów ze znanych przedsiębiorstw 👨‍🏫

Konkurs jest zorganizowany na trzech poziomach. Po lokalnych kwalifikacjach na Politechnice Gdańskiej, zwycięska drużyna bierze udział w jednym z 3 półfinałów w różnych częściach Europy. W finale studenci rywalizują o tytuł IEM Students of the Year 🏆

❗ Konkurs odbywa się w całości w języku angielskim 🇬🇧

 

PRZEBIEG TEGOROCZNEGO WYDARZENIA:

🔹 LOKALNE KWALIFIKACJE
6 grudnia 2018 – Gdańsk
🔹 ELIMINACJE ONLINE
Połowa grudnia
🔹 PÓŁFINAŁ
16-20 stycznia 2019 – Illmenau (Niemcy)
🔹 FINAŁ
Ostatni tydzień marca – Porto (Portugalia)

 

A więc… DO DZIEŁA! Zgłaszajcie się w 4-osobowych zespołach do 25 listopada!

UWAGA!
#1 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (dotyczy studentów Politechniki Gdańskiej).
#2 Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w konkursie.

🌐 Więcej informacji o konkursie znajdziecie na:
https://www.estiem.org/default.aspx?PageId=544

📧 Bezpośredni kontakt do koordynatora wydarzenia: marta.masojc@estiem.org

 

**********************************************************************************

TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills) is considered to be the largest international competition based on a case study for students of technical universities 👨‍🎓👩‍🎓

❓ What is the competition about?

In order to participate in the competition you must create a 3 or 4-person team. Each team receives a case to solve. It contains the managerial problem which existed in a company. It may concerns, for example, the development strategy of entering the company into the market, to acquire a specific industry or introduce specific measures to improve the functioning of the company. 📈 The solution in the form of presentations will be presented to the jury consising of experts from known companies. 👨‍🏫

After Local Qualification at the Gdańsk University of Technology, the winning team will take part in one of three semi-finals. In the final, the winners from the semi-finals compete for the title of IEM Students of the Year.🏆

So don’t hesitate and join for a competition!!
DEADLINE: 25th of November!

 

AGENDA:

🔹 LOCAL QUALIFICATIONS
December 6, 2018 – Gdańsk
🔹 ONLINE ELIMINATIONS
Mid-December
🔹 SEMI-FINALS
January 16-20, 2019 – Ilmenau (Germany)
🔹 FINAL
Last week of March – Porto (Portugal)

 

ATTENTION!
#1 All participants will receive the diploma of participation and exemption from classes.
#2 Participants have no costs in attending the competition.

🌐 More information you can find here:
https://www.estiem.org/default.aspx?PageId=544

📧 Direct contact for a coordinator of the competition: marta.masojc@estiem.org

#TIMESgdansk

 

Zarejestruj swój zespół! Register your team!

🔹 Formularz zgłoszeniowy / Application form! 🔹